Przypomnienie hasła

Gromadz, analizuj, eksportuj!

System jest dostosowany do Ewaluacji 2021. Optymalizator punktowy dostępny już dzisiaj!

Automatyczny import publikacji z wielu źródeł danych.

Mechanizmy sprawdzające komunikujące z największymi bazami bibliograficznymi.

System pozwolił nam dostrzec problemy które spowodowałyby słabą ocene w najbliższej ewaluacji!

Adam Nowak

Bibliotekarz